Πλακέτες

Δυνατότητα  γραφής κειμένου της επιλογής σας μέσω υπολογιστή.